pod-rodzic.stargard.pl - Wiem, ?e moje s?owa wci?? rani?y ci??
HOME ABOUT GALLERY CONTACT MAP
Wiem, ?e moje s?owa wci?? rani?y ci??
pope?nia?am r???ne b???dy ale wiem
Teraz nagle zrozumia?am, ?e na zawsze trac?? ju?
prawdziwego przyjaciela z moich sn??w.

Ke se ra, Ke se ra, Ke se ra,
twego ciep?a i dobroci jest mi brak
ja bez ciebie nie potrafi?? na z?ym ?wiecie sama ?y??
a wi??c prosz?? wr???? tu dzi? i przytul mnie

Ty broni?e? mnie od tego co jest z?e
podawa?e? r??k?? gdy gubi?am si??
pokaza?e? drog?? gdy nie wiedzia?am dok?d i???
prosz?? przebacz mi i nie zostawiaj tu

Ty chroni?e? i kocha?e? zawsze mnie
pociesza?e? wtedy gdy mi by?o ?le
ty s?u?y?e? dobr? rad? i z pomoc? bieg?e? gdy
mia?am chwile z?e i kto? rani? serce me

Ja tak wcze?nie nauczy?em kocha?? ci??
aby? z przeznaczeniem mog?a zmierzy?? si??
aby? wysz?a mu na przeciw da?? marzeniom spe?ni?? si??
teraz przy mnie b?d? i pom??? wytrwa?? mi

poprzednia piosenka nastepna piosenka


dotpaydotpayzobacz